טלפון: 1800-39-90-90  |  פקס: 09-7425552  רח' היצירה 4, א"ת רעננה

  תקציר לפיד אש

גילוי אש ועשן

מערכות גילוי אש ועשן.
התקנת מערכות גילוי אש ועשן לפי תקן 1220 חלק 3 ותחזוקת מערכות גלאים קיימות לפי תקן 1220 חלק 11. ללפיד אש בע"מ יש הסמכה מספר 36802 של מכון התקנים הישראלי להתקנה ובדיקת מערכות.
  • מטפים וציוד כיבוי אש
    • אספקת ציוד לכיבוי אש כגון: מטפים מטלטלים (אבקה / גז הלון/BCF/CO2 BCF) סוגים וגדלים שונים, גלגלונים, זרנוקים, מזנקים, ארונות כיבוי, שמיכות כוויות, גלאי עשן ואביזרים נוספים לפי תקן.
    • מילוי ובדיקת מטפים, בדיקת גלגלונים בהזרמת מים, בדיקת עמדות כיבוי אש, צביעת מטפים ושירותים נוספים לפי תקן ודרישות שירותי כבאות אש.
    • העבודה מבוצעת ע"י צוות טכני מקצועי ומיומן אשר עבר קורסי הסמכה של מכון התקנים הישראלי.