כיבוי-בארונות-חשמל-וחדרי-תקשורת
    • התקנת מערכות גילוי וכיבוי אש אוטומטיות ללוחות חשמל, חדרי מחשב וחדרי חשמל לפי תקן NFPA 2001
    • שיווק והתקנה קומפלט של מערכות כיבוי אוטומטיות וכן בדיקת מערכות גיבוי אוטומטיות בלוחות חשמל/חדרי מחשב/חדרי שרתים וכדומה עפ"י תקן NFPA 2001