מערכות-כריזה
מערכות כריזה
 • מערכות כריזה
  בדיקת מכון התקנים מספר 97123339
  מערכת הכריזה המשולבת מאפשרת להשמיע בשעת אזעקה, הודעות אזהרה ופינוי, העדיפות על התראה צלילית בלבד ונועדה למנוע פאניקה ובלבול בעת אירוע חרום. 
  ההודעות הקוליות יעילות יותר לביצוע פינוי מאורגן של המבנה בה היא מותקנת. 
  בהיות המערכת חיונית, כל רכיבי המערכת מבוקרים לרבות קווי הרמקולים,המגבר, מיקרופוני החרום, הודעת החרום, ספק כח ומצברי הגיבוי. 
  רכזת כריזה מיועדת להתקנה פנימית בלבד במקום המוגן מפני רטיבות. 
 • מערכת הכריזה תפקידה להשמיע בשעת הצורך הוראות לפינוי והתנהלות על מנת לייצר סדר ולמנוע פאניקה. 
  בהיות המערכת חיונית, כל רכיבי המערכת מבוקרים לרבות קווי הרמקולים,המגבר, מיקרופוני החרום, הודעת החרום, ספק כח ומצברי הגיבוי. 
  רכזת כריזה מיועדת להתקנה פנימית בלבד במקום המוגן מפני רטיבות. מערכת כריזה היא מערכת הגברה המאפשרת חיבור של מספר רב של רמקולים ושופרים. מערכת כריזה משמשת בעיקר להודעות ולחירום. מערכות כריזה אינן מתאימות להגברה של מוזיקה באירועים השמעת מוזיקה.